เพิ่ม IQ EQ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สังคมในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ไม่ว่าจะเพื่อความอยู่รอด เพื่อตำแหน่งงาน หรือเพื่อการยอมรับ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะส่วนตัวและไหวพริบในการทำงานของแต่ละคน ยิ่งเมื่อทำงานไปนานแล้วยิ่งต้องมีไหวพริบหรือประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในผลงาน ทำให้เราดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การรู้ทันเหตุการณ์หรือมีความรู้รอบตัวก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้นได้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำได้โดยการเพิ่มทักษะในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้าน IQ และ EQ ซึ่ง Q หรือ Quotient หมายถึง ค่า หรือระดับของศักยภาพความรู้ความสามารถ หรือคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของเรา ทำให้บุคคลนั้นเป็นคนที่ฉลาด รู้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มขึ้นไปอีกได้

IQ หรือ Intelligence Quotient

คือ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา วัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ 90-110 โดยเป็นการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่านเขียน ซึ่งการพัฒนา IQ นั้น

  • 50% เกิดจากกรรมพันธุ์
  • อีก 50% เกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ซึ่งสิ่งแวดล้อมโดยรอบนั้น สามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ IQ ให้สูงขึ้นได้ เช่น อาหารการกิน เลือกรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ และเลือกอาหารที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาทักษะ เช่น ปลา ถั่วเหลือง อาหารที่มีธาตุเหล็ก วิตามินต่าง ๆ ไอโอดีน โปรตีน เป็นต้น การออกกำลังกาย ก็เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา IQ ได้ เพราะจะทำให้มีสมาธิ สมองปรอดโปร่งสดชื่น กระฉับกระเฉง คิดอะไรได้เร็ว มีความอดทน หรือแม้กระทั่งประสบการณ์จากการทำงานก็ช่วยเพิ่มการพัฒนา IQ ได้เช่นกัน เพราะการทำงานเหมือนได้ใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทำให้เราได้ฝึกกระบวนการคิด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี รวมทั้งการคิดในแง่ดี การคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการได้รับการยอมรับนับถือในผลงาน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีเยี่ยมได้เช่นกัน

EQ หรือ Emotional Quotient

คือ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ หลัก ๆ เลยก็คือ การรู้อารมณ์ของตนเอง สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะด้าน EQ จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียว ช่วยให้เราเก็บอารมณ์ได้ดี เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจหรือปลอบประโลมผู้อื่นเป็น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือหรือร่วมมือกันเป็นกลุ่มได้ เข้ากับสังคมได้ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่เฉื่อยชา เมื่อมีโปรเจคหรือได้รับมอบหมายงานมาก็มุ่งมั่น ตั้งใจทำ ไม่ย่อท้อหรือลดละความพยายามเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างงานที่ทำ สามารถรับแรงกดดันต่าง ๆ คิดในแง่ดี จิตใจเบิกบาน ไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ เห็นไหมว่า การเพิ่ม EQ ให้กับตนเองสามารถช่วยเสริมให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้น เราควรพัฒนาทักษะทางด้าน IQ และ EQ ไปอย่างควบคู่ เพราะนอกจากจะต้องใช้ไหวพริบให้ดีเยี่ยมในการทำงานแล้ว การรู้จักควบคุมอารมณ์หรือทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน ทำให้คุณเป็นคนฉลาดคิด ฉลาดควบคุมอารมณ์ ได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้น

 

ที่มา krungsri.com

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.