ดวงประเทศไทย ปี 2560

ดวงประเทศไทย ปี 2560

ราหูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ซึ่งจะโคจรมาทุกๆ 84 ปี สำหรับปี 2560 ภาพรวมยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวราหู ซึ่งโคจรเข้ามามีอิทธิพลมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2565 เป็นเวลาประมาณ 7 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ และผันผวนชนิดที่คาดไม่ถึง ดังจะเห็นได้จากปี 2559 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ระดับเปลี่ยนแผ่นดิน

เศรษฐกิจ ภาพรวมยังเกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยอัตราเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาพรวมเศรษฐกิจจะทรงตัวไปในทางที่ดูดีขึ้น การลงทุนของประเทศจะเริ่มเห็นผลชัดเจน แต่การงานอาชีพของผู้คนจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ หลายอาชีพจะทยอยหายไป โดยเฉพาะทางด้านสื่อสาร หนังสือ โทรทัศน์ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่ก็เกิดอาชีพและวิถีเศรษฐกิจแบบใหม่ๆ แต่โดยรวมผู้คนยังกลัวที่จะใช้จ่ายอยู่ อสังหาริมทรัพย์จึงค่อนข้างทรงๆซึมๆ แต่ตลาดหุ้นกลับมีการเก็งกำไรกันมาก หุ้นตัวกลาง ตัวเล็กจะมา

สังคม เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องต่างๆมาก มีการผ่านและพิจารณากฎหมายสำคัญๆ หลายเรื่อง ความขัดแย้งไม่ปรากฏชัดเจนแต่แฝงตัวอยู่ในที่ลับ โดยรวมถือว่าค่อนข้างสงบไปอีกซักระยะ และการเลือกตั้งจะยังไม่มีในปีนี้แน่นอน

ต่างประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฝ่ามือในต่างๆประเทศ เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสำคัญทางการเมืองในหลายๆประเทศ ซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในปีถัดๆไป

สรุปปี 2560 เป็นปีที่ค่อนข้างดีกว่าปีก่อน แต่โดยรวมดวงประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงใหญ่จนถึงปี 2565 โดยในระหว่างนี้จะเกิดเหตุการณ์สำคัญเป็นระยะๆ รวมถึงยังมีปัญหาที่ต้องฟันผ่าอีกมากพอสมควร

โหรบูรพา

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.